Ing. Jiří Hrabovský


Profil

Ing. Jiří Hrabovský pracuje ve stavebnictví od roku 1992. V roce 1997 se stal autorizovaným stavebním inženýrem.

Podílel se na budování významných staveb na celém území České republiky a v zahraničí. Dlouholeté zkušenosti získával na základních pracovních pozicích projektanta, stavebního dozoru a dodavatele stavby.

Cíle

  • poskytovat spolehlivé služby
  • ohleduplnost k životnímu prostředí
  • efektivně využívat nabytých znalosti a nových technologií

Systém řízení jakosti

Subjekt využívá zavedený systém managementu jakosti v souladu s normou ČSN EN ISO 9001: 2001.

spolupráce - Plankrosoft