Ing. Jiří Hrabovský


Bytové domy

Podílíme se na stavebních úpravách stávajících bytových domů, rodinných domů i na realizaci nové individuální a bytové výstavby.

Provádíme

  • poradenství při zpracování návrhů regenerace obytných domů
  • poradenství při řešení způsobu a výběru financování úprav obytných domů
  • stavební a technické dozory při investicích do obytných domů
  • zpracování projektové dokumentace
  • zpracování rozpočtu stavebních prací
  • zajištění energetických auditů
  • zpracování zadávacích podmínek pro výběr dodavatele stavebních prací
  • dodavatelskou činnost
  • technickou podporu při získávání dotačních finančních prostředků z vypsaných státních programů, případně jiných výhod z renovačních programů jednotlivých bankovních institucí

spolupráce - Plankrosoft