Ing. Jiří Hrabovský


Činnost

Příprava investičních záměrů

 • technické poradenství při zpracování investičních záměrů
 • technická pomoc při sestavení dodavatelských struktur ve výstavbě
 • posuzování projektových dokumentací
 • zpracování kontrolních rozpočtů

Projektová činnost

 • projekty průmyslových, občanských, bytových staveb a dopravních staveb
 • stavební průzkumy, hodnocení stavu konstrukcí
 • zaměření stávajících konstrukcí budov
 • dokumentace skutečného provedení staveb
 • vyhotovení projekčních podkladů
 • studie

Konzultační a inženýrská činnost

 • technický dozor investora a stavební dozor dodavatele
 • příprava smluvních podkladů
 • spolupráce při zadávání zakázek
 • vyhodnocování veřejných zakázek a výběrových řízení
 • technická pomoc v oblasti stavebnictví a architektury
 • veřejnoprávní projednání, obstarání územních rozhodnutí, stavebních povolení a souhlasů se stavbou
 • konzultace v oboru pozemní stavitelství,technická zařízení budov v průběhu stavby
 • znalecké a odborné posudky
 • řízení staveb, zastupování stavebníků
 • sestavovaní harmonogramů staveb, sledování čerpání finančních prostředků a rozestavěnosti staveb
 • obstarání kolaudačních rozhodnutí a potřebných dokumentů stavby

Dodavatelská činnost

 • občanské a bytové stavby, dopravní stavby
 • průmyslové stavby a haly
 • zdravotnictví
 • rekonstrukce a opravy budov
 • komplexní dodávky staveb „ na klíč „

Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • zprostředkování nákupu, prodeje a pronájmu nemovitosti
 • správa nemovitostí
 • oceňování a odhady nemovitostí
 • příprava developerských projektů

spolupráce - Plankrosoft